Branding dk eng

GenomeDenmark > Donorer og Forskningsetik

Donorer og Forskningsetik

Donorer og patientmateriale

Begge platformens demonstrationsprojekter er afhængige af biologisk materiale fra donorer eller patienter. Cancer&Pathogen-projektet undersøger cancervæv for spor efter patogene mikroorganismer og projektet Det Danske Referencegenom sekventerer DNA fra doneret blod.
Platformens brug af patientmateriale

Beskyttelse af personlig information

Beskyttelse af donorers identitet og personlige genetiske information er af højeste prioritet, således donorer altid sikres fuld anonymitet. For at skabe ekstra sikkerhed omkring donors rettigheder har GenomeDenmark implementeret interne etiske retningslinjer.
Interne etiske retningslinjer

Etisk rådgiverpanel

GenomeDenmark har etableret et uafhængigt rådgiverpanel bestående af 5 professorer med stor erfaring og stærke kompetencer inden for forskellige aspekter af forskningsetik, inkl. filosofi, lovgivning, formidling og teknologi. Panelet har fuld adgang til platformen og kan vælge at tage sager op af egen drift.
Det etiske rådgiverpanelTak til donorerne!

Adgang til donor og patientmateriale er uundværligt og uvurderligt for sundhedsforskning. Derfor er vi i GenomeDenmark meget glade for den interesse og velvilje vores donorer har vist os.


Etiske spørgsmål i genomforskning

Genomforskningen gør store fremskridt disse år, hvilket afføder flere etiske spørgsmål omkring anvendelse af information afledt fra genomics teknologier. GenomeDenmark arbejder aktivt med disse emner og spørgsmål. Som en let introduktion til de etiske spørgsmål, har vi samlet en liste over typiske spørgsmål og svar (FAQ).
Etisk FAQ

Din mening

Vi vil gerne høre din mening vedr. analyse af vores arvemateriale, anvendelsen af denne information og nationale registre. Vi har udarbejdet et spørgeskema samt baggrundsinformation, som vil kunne tilgås på denne side ved udgangen af april.
    Spørgeskemaet blev udarbejdet til dialogmøder afholdt under Forskningens Døgn 2015 i samarbejde med Danske Regioner, Forskningens Døgn og Teknologirådet.
Information om dialogmøderne