Branding dk eng

GenomeDenmark > Donorer og forskningsetik > Brug af patientmateriale

Brug af patientmateriale

Cancer&Pathogen projektet

Cancer&Pathogen projektet anvender hovedsagelig cancerprøver fra kliniske biobanker på hospitaler, specielt Dansk Cancerbiobank.

Sikring af anonymitet

  • Der modtages kun anonymt patientmateriale, der ikke kan spores tilbage til enkelte patienter af projektet.
  • Sekventering af genetisk materiale fra cancerprøver anvendes til identificering af de mikroorganismer der kan findes i prøverne. Denne proces afleder også sekvensdata fra patientens DNA. De anvendte bioinformatiske metoder sorterer dog alle genkendelige menneskelige sekvensdata fra, således disse ikke indgår i projektet.
  • Tilsammen betyder de ovennævnte to forhold, at cancerprøvernes ophav forbliver ukendt og at enkelte patienters sekvensdata ikke publiceres, således patienters totale anonymitet altid er sikret.

Etisk godkendelse

Datatilsynets godkendelse


Det Danske reference genom

Projektet anvender blod fra frivillige danske donorer fra Den Københavnske Familiebank. Donorerne har givet skriftligt samtykke til at indgå i projektet efter at have modtaget information om projektet.

Den Københavnske Familiebank

Den Københavnske Familiebank blev etableret i 1973 af professor J. Mohr og lektor H. Eiberg ved Københavns Universitet. Familiebanken indeholder i dag blod fra mere end 900 danske familier med minimum 4 børn. Der er således prøver fra mere end 6000 individer i familiebanken.

Sikring af anonymitet

  • For at beskytte donorers identitet, er denne kun kendt af kustoden for Den Københavnske Familiebank. Når overordnede donordata som fx højde, øjenfarve, alder mm. skal kunne analyseres sammen med genomdata, anvendes derfor anonyme koder for hvert individ i projektet.
  • Formålet med projektet er at publicere et reference genom i form af en samlet sekvens og information om variation mellem individer. Da donorernes sekvenser ikke publiceres enkeltvist, men kun som gennemsnit af mange sekvenser, offentliggøres enkelte donorers data ikke.

Etisk godkendelse

Godkendelse fra den Nationale Videnskabsetiske Komite: Sagsnummer 1210920, anmeldelse 41998