Branding dk eng

GenomeDenmark > Donorer og forskningsetik > Interne etiske retningslinjer

Interne etiske retningslinjer

De to demonstrationsprojekter under GenomicsDenmark platformen har begge godkendte sikkerhedskrav omkring opbevaring, transport, adgang til og publicering af data.
      Projekternes anvendelse af donormateriale adskiller sig dog ved, at donorerne kan identificeres i projektet Det Danske Reference genom. Selvom forskerne ikke ved hvilken person data stammer fra, har kuratoren i Københavns Familiebank koden.

For at sikre stadigt fokus på forskningsetik har dette projekt indført en skærpet etisk politik.
      I modsætning hertil har forskerne i Cancer&Pathogen projektet ikke mulighed for at finde den donor, der har doneret en bestemt vævsprøve, da prøver modtages anonymiserede.
Etisk politik for projektdeltagere i projektet Danske Reference genom