Branding dk eng

GenomeDenmark > Nyheder > Din mening

Din mening om anvendelsen af genom-data
i nationale registre

Din mening

Vi vil gerne høre din mening vedr. analyse af vores arvemateriale, anvendelsen af denne information og nationale registre for genom-information. Vi har derfor udarbejdet baggrundsinformation og et spørgeskema, som vi håber, at du vil udfylde.

Borgerinddragelse omkring brugen af genom-analyser

GenomeDenmark arbejder sammen med bla. Danske Regioner for at inddrage danske borgeres holdninger omkring anvendelse af genom-analyse i det fremtidige danske sundhedssystem. Spørgeskemaet ovenfor er en let revideret udgave af et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner, Forskningens Døgn og Teknologirådet til dialogmøder afholdt under Forskningens Døgn 2015.
Information om dialogmøderne

Dine svar skal bruges

Vi ønsker at dine svar skal bruges konstruktivt, hvorfor vi vil sende en samlet opgørelse til

  • Danske Regioner og folketingspolitikere (sundhedsordførere)
  • Relevante råd og komiteer (fx Etisk Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite)
  • Forskere i større sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter baseret på genom-analyser
  • Forskere inden for de etiske, lovgivnings og formidlingsmæssige aspekter af genom-analyse området
  • Evt. interesseorganisationer
Hjælp til besvarelse af spørgeskemaet

  • Spørgeskemaet er opdelt i fem tematiske dele med underspørgsmål
  • Du bedes læse alle svarmuligheder for hvert spørgsmål, før du afkrydser den eller de svarmuligheder du ønsker
  • Afkrydsning af flere svarmuligheder per spørgsmål er OK
  • Det tager 20-30 min. at besvare spørgsmålene, da flere spørgsmål formodentlig kræver overvejelse

Informationsvideoer om genom-analyse

Hvis du ikke ved så meget om genom-analyse i forvejen, kan du finde baggrundsinformation i form af videoer her.
Informationsvideoer