Branding dk eng

GenomeDenmark > Nyheder > Donorkonference

Konference for donorerne
bag Det Danske Referencegenom

Fredag 30. oktober afholdt GenomeDenmark-projektet ’Det Danske Referencegenom’ en konference i København for de donorer, der har bidraget til projektet gennem Den Københavnske Familiebank.
   Konferencen blev først og fremmest afholdt for at sige tak til donorerne, da forskning i genomics, sundhed og lægevidenskab er afhængig af donorers DNA, væv og data. Donorernes bidrag har således været afgørende for frembringelsen af reference-genomet.


Hans Eiberg fortæller om Den Københavnske Familiebank

   Konferenceprogrammet var planlagt med fokus på både formidling og hygge, således deltagelse ikke skulle afhænge af forudgående forståelse for forskningsområdet. Der var flot fremmøde fra den oprindelige forældregeneration, der blev rekrutteret ved blodbankens etablering i 1973.
   Hans Eiberg, den ene af grundlæggerne af Den Københavnske Familiebank, fortalte om familiebankes tilblivelse, betingelserne for forskning ’i gamle dage’ og de mange opdagelser og genetiske markører familiebanken har afledt igennem årene. Karsten Kristiansen fortalte om hvordan ideen om det danske referencegenom opstod og blev søsat, såvel som den hastige udvikling inden for genomics forskningsområdet. Søren Brunak fortalte hvordan forskerne kan bruge genomics- og register-information fra mange mennesker til at udlede viden om sygdomme, tilpasse behandling til individet og på sigt forbedre forebyggelse. Torben Hansen fortalte hvordan genomisk analyse i praksis giver lægen indsigt i bestemte genetisk betingede sygdomme og gav eksempler på hvordan patienter kan analyseres og behandles præcist.


Fra venstre mod højre: Søren Brunak, Karsten Kristiansen
og Torben Hansen

   Både spørge- og fortællerlysten var stor og programmet skred lige fra begyndelsen, hvilket alle heldigvis tog med godt humør. Efter en reception, hvor der var mulighed for at snakke med forskerne på tomandshånd, sluttede programmet med en rundvisning hos BGI Europe. Ruiqi Xu fortalte her bla. hvordan man sekventerer gener og fremviste de sekventeringsfaciliteter, der er anvendt i projektet.
   Fra Det Danske Referencegenom-projekt vil vi gerne sige mange tak til alle donorerne fra Københavns Familiebank.