Branding dk eng

GenomeDenmark > Nyheder > Dumhedsvirus

Dumhedsvirus var resultat af forurenet laboratorieudstyr


Foto: Mikal Schlosser

I oktober sidste år skabte en artikel fra amerikanske forskere i det ansete videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) overskrifter i danske såvel som store udenlandske medier. Interessen skyldtes opdagelsen af et virus i halsen på raske mennesker, et virus der ellers kun findes hos alger. Virussen blev samtidig koblet med nedsat evne til at lære og huske hos de ellers raske forsøgspersoner og endte i medierne med at blive kaldt en ’dumhedsvirus’. Nu kan danske forskere fra Center for GeoGenetik og Danmarks Tekniske Universitet dokumentere, at koblingen mellem virus og nedsatte kognitive evner højst sandsynligt skyldtes forurening af laboratoriekomponenter.

Alarmen er afblæst. Der er ikke belæg for at antage at vi kan blive inficeret af algevirussen. I det oprindelige eksperiment fandt de amerikanske forskere et virus (ATCV-1) i prøver fra halsen fra en række raske personer, som deltog i et studie om kognition. ATCV-1 er kendt fra alger, og er ikke fundet i andre organismer. Ved at udføre forskellige kognitive forsøg med forsøgspersonerne, opdagede forskerne, at de personer, der var inficeret med ATCV-1, klarede sig dårligere end de uinficerede. Efterfølgende blev samme forsøg udført på mus – med samme resultat: De virusinficerede mus klarede sig dårligere i de kognitive tests.

I dagens udgave af PNAS afviser GenomeDenmark-forskerne fra Center for GeoGenetik og DTU imidlertid amerikanernes resultater. Lektor Anders J. Hansen fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum siger: - Vi screende 289 prøver fra mennesker og fandt DNA fra ATCV-1 i 16 af prøverne. Vi fandt også virussen i en af vores kontroller, der ikke indeholdt materiale fra mennesker. Dette er en kraftig indikator for at DNA fra virussen stammer fra forurening. Yderligere kunne vi korrelere tilstedeværelsen af ATCV-1 med to af de reagenser/materialer, vi bruger i vores laboratorieprocedurer. Vi fandt desuden også andre algevira i vores prøver. Dette leder os til at konkludere, at ATCV-1 må stamme fra en forurening.

Lektor, ph.d., José M. G. Izarzugaza fra DTU gør opmærksom på vigtigheden af kritisk tolkning af DNA-sekventeringsdata og tilføjer: - En reflekterende og kritisk vurdering af eksperimenter er obligatorisk for at undgå fejlagtige konklusioner. Der har for nylig været en række tilfælde af publikationer, der er blevet trukket tilbage af samme årsag efter at være blevet kritiseret af andre forskere.

Link til videnskabelig artikel
Letter, PNAS: Traces of ATCV-1 associated with laboratory component contamination. Kristín Rós Kjartansdóttir, doi: 10.1073/pnas.1423756112

Kontakt
Lektor Anders J. Hansen, Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Tlf.: 2875 6134. Email: ajhansen@snm.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Uffe Wilken, Center for GeoGenetik
Tlf.: 4018 5992. Email: ugwilken@snm.ku.dk