Branding dk eng

GenomeDenmark > Nyheder > Genomics and Future healthcare-konference

Genomics and Future healthcare-konference

Onsdag d. 26. november 2014 afholdt GenomeDenmark platformen en konference omhandlende genom-forskningens muligheder og seneste fremskridt i relation til fremtidens sundhedssystem. Et meget bredt udvalg af organisationer var repræsenteret – lige fra forskningsverdenens forskellige genom-forskningsrelaterede aktører inden for grundvidenskab og klinisk forskning over brancheorganisationer til private firmaer.

De 170 deltagere blev indledende præsenteret for GenomeDenmark platformen, hvorefter fem internationale eksperter fortalte om emner lige fra de seneste teknologiske landevindinger inden for feltet til forskellige anvendelser af genom-forskningens muligheder og den deraf afledte erkendelse, samt diagnostiske muligheder og forbedret behandlingspotentiale.

Derpå fulgte en række korte præsentationer af dansk forskning – fra alsidig diagnostisk metodeudvikling, konstruktion af referencegenomer, kobling af genetik og registerdata til kliniske anvendelser.

Følgende blev der stillet skarpt på de udfordringer, der følger med de teknologiske fremskridt, specielt omkring sikring af behandlingskvaliteten for den enkelte patient og sundhedssystemets overordnede udfordringer.

Dagen sluttede med fokus på feltets etiske udfordringer og en paneldebat.

Download konferenceprogram

Det Danske Referencegenom-projekt ved professor Karsten Kristiansen
Det Danske Referencegenom-projekt ved prof. Karsten Kristiansen

Cancer & Pathogen-projektet ved professor Eske Willerslev
Cancer & Pathogen-projektet ved prof. Eske Willerslev   
Radoje Drmanac, stifter af Complete Genomics
Radoje Drmanac, stifter af Complete Genomics