Branding dk eng

GenomeDenmark > Nyheder > Personlig medicin-konference

Danske Regioners konference: Personlig Medicin

Personlig Medicin handler om at give den rigtige behandling første gang. Udviklingen inden for genteknologi giver os, sammen med Danmarks unikke biobanker og sundhedsdata, radikalt nye muligheder for at gå forrest og sikre bedre kvalitet i patienternes behandling. Mulighederne byder dog også på store etiske spørgsmål.

Konferencen vil lægge op til en diskussion af, hvilke muligheder vi har for at udvikle Personlig Medicin, og hvordan vi bedst udnytter de muligheder uden at overskride nogle etiske grænser.

Danske Regioner indbyder beslutningstagere, patientforeninger, universiteter, sundhedsfolk og industri til denne konference.

Hvornår
Onsdag den 10. december 2014 kl. 9.30-16.30.

Hvor
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Konferencens hjemmeside

Slides fra Genome Denmarks præsentation


Danske Regioner logo