Branding dk eng

GenomeDenmark > Om GenomeDenmark > Cancer&Pathogen projektet

Cancer&Pathogen projektet

Partnere

KU-SNM, DTU, AAU, Herlev Hospital, Vendsyssel Hospital, BGI-Europe og Bavarian Nordic.
Mere partnerinfo

Ordbog

Hvad er en mikroorganisme?
Hvad er en patogen?
Hvad er en anti-cancer vaccine?


Formål

  • At udvikle nye metoder til forbehandling af komplekse prøver, hvorfra spor af mikroorganismer ønskes identificeret vha. sekventering
  • At identificere ukendte mikroorganismer i cancerprøver
  • At identificere nye mikroorganismer, der er associeret med cancerudvikling
  • At udvælge og beskrive mikroorganismer, der kan danne grundlag for udvikling af ny diagnostik og anti-cancer vacciner


Projektbeskrivelse

  • Projektet sigter mod at identificere ukendte patogene vira, bakterier eller parasitter, der kan være årsag til udvikling af cancer.
  • Det er estimeret, at viral infektion er en vigtig faktor i udvikling af cancer i omkring 15% af alle cancertilfælde - men der findes stadigt kun få profylaktiske vacciner inden for dette område (fx HPV-vaccinen).
  • Projektpartnerne leder efter spor fra patogener i cancervæv vha. specielle DNA- og RNA-oprensningsteknikker koblet med sekventering og nye bioinformatiske tilgange. Identificerede patogener’s betydning for udvikling af cancer bliver belyst og muligheden for at udvikle diagnostik og nye vacciner undersøges.
  • Projektets basis er udviklingen af de specielle oprensningsteknikker og bioinformatiske metoder, der gør det muligt at identificere nye og på forhånd ukendte mirkoorganismer i prøver. Disse metoders anvendelse rækker langt ud over cancerbehandling.
  • Projektet’s mest ambitiøse mål er identificering en ny patogen, der kan anvendes til udvikling af en anti-cancer vaccine. Dette mål er valgt for at synliggøre hvad genomics som teknologi kan opnå forholdsvist hurtigt. Denne del af projektet anerkendes derfor som high-risc/high-gain. Dette vil sige, at opfyldelse af dette mål vil have meget høj værdi, men at det er usikkert om målet kan nåes.