Branding dk eng

GenomeDenmark > Formål

GenomeDenmark formål

Platformens formål

GenomeDenmark skal skabe en ramme hvorunder specielt danske institutioner med stærke kompetencer inden for teknologi, naturvidenskab og lægevidenskab kan dele og udvikle know-how, metoder og teknologi inden for genomics feltet. Platformen som samarbejdsform er central inden for teknologi-afhængige indsatsområder, der sigter mod at øge udviklingen og udnyttelsesgraden af teknologisk viden for at kunne skabe vækst og danske arbejdspladser på sigt. Platformsbegrebet dækker altså over bredt samarbejde på tværs af sektorer, når samarbejdet er baseret på højteknologisk udstyr til forskning og udvikling.
     GenomeDenmark’s basis er således den store sekventerings- kapacitet og de to supercomputere der stilles til rådighed for alle typer samarbejdspartnere inkl. private firmaer. Dette medvirker tilsammen til at løfte hele den danske indsats inden for genomforskningsfeltet og drive nye initiativer fremad.
Vores forskningsudstyr


Demonstrationsprojekter

Etablering af GenomeDenmark sker gennem to større demonstrationsprojekter, der hovedsageligt fokuserer på potentialet i koblingen mellem genomforskning og diagnostisk og klinisk udvikling. Således forventes frembragte projektdata at skabe grundlag for brugen af genomisk information til udvikling af nye diagnostiske værktøjer, nye medikamenter og forbedrede behandlingsmetoder generelt.
     Etablering af GenomeDenmark vil også være et attraktivt redskab ift. at lave storskala analyse af geners aktivitetsmønstre i komplekse sammenhænge (transkriptom analyse), studier af samspillet mellem mikroorganismer i dyr og mennesker samt i industrielle processer (f.eks. metagenom forskning) og inden for frembringelsen af nye, sunde fødevarer.
Partnere i demonstrationsprojekterne
Cancer & Pathogen projektet
Projektet Det Danske Referencegenom