Branding dk eng

GenomeDenmark > Om GenomeDenmark > Kontekst

GenomeDenmark i kontekst

GenomeDenmark sigter mod at skabe bro mellem forskellige initiativer og sektorer for at øge koordinering og styrke samarbejde og vidensudveksling inden for Dansk genomforskning bredt set. Ud over de formelt involverede partnere søges derfor interaktion og samarbejde med nye partnere gennem netværk, formidling, åbne konferencer, og inddragelse i forbindelse med etablering af nye initiativer.

Eksempler på større danske projekter og faciliteter relaterede til genomics


  • iPSYCH projektet ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og RegionHovedstaden
  • Elixir projektet, hvor Center for Biologisk Sekvensanalyse på Danmarks Tekniske Universitet leder den danske node i det europæiske konsortium
  • NovoNordisk Fondens Metabolisme Center,
    på det Sundhedsvidenskabelige fakultet under Københavns Universitet
  • Det nationale High-throughput DNA Sekventerings center er en facilitet der tilbyder sekventeringsydelser og know-how inden for fx genom biologi, biodiversitetsbestemmelse, naturbevarelse mm. for alle akademikere
  • iSEQ centeret ved Aarhus Universitet, der studerer integrerer data fra sekventering, fænotypiske karakteriske og miljøpåvirkninger for at kunne studere komplekse biologiske sammenhænge
  • Projektet The Genomic History of Denmark ved Københavns Universitet sigter på at kortlægge den danske kulturhistorie ud fra en evolutionær, demografisk og sundhedsmæssig vinkel – fra de tidligste bosættere til moderne tider.

Kender du til andre projekter eller faciliteter, der kan have bredere interesse og bør være opgivet her?
Kontakt gerne GenomeDenmark-platformen her

Flow oversigt