Branding dk eng

GenomeDenmark > Ordbog > Informationsvideoer

Informationsvideoer

Del 1: Baggrundsinformation om gener og genomet

Hvad er gener og genomet? [02:15]
Hvorfor skal man kende hele genomet? [02:19]

Del 2: Hvordan tolkes genomer og hvordan estimerer man risiko for sygdom ud fra genom-information?

Hvordan tolker man på genomdata? [01:19]
Hvordan finder man sammenhænge mellem mutationer i genomet og sygdomme? [03:47]
Hvorfor skal genom-information analyseres løbende over årene? [01:14]
Hvornår er genom-analyse et godt diagnostisk redskab? [01:04]
Hvordan bestemmer man sygdomsrisici ud fra genom-information? [03:12]

Del 3: Hvorfor skal vi lave storstilet genom-analyse i Danmark?

Hvorfor skal vi undersøge danskernes genomer og sundhedsdata i stor stil? [03:15]
Hvordan giver genom-information bedre forståelse af udvikling af sygdom? [01:45]
Hvorfor kræves genom-analyse af mange personer? [01:04]
Kan man forebygge sygdom vha. genom-analyse? [00:33]
Hvordan anvendes gen- og genom-information til forebyggelse i dag? [03:27]

Del 4: Private firmaers involvering i offentlig genom-forskning

Kan private firmaer deltage i genom-forskning? [01:00]
Hvornår er det en fordel at have private firmaer med i forskning? [01:32]

Del 5: Etiske dilemmaer i frembringelse og anvendelse af genom-informationer

Hvad bruger forskerne genom-data til? [00:51]
Hvornår kan information fra genom-analyser gives til den enkelte? [02:21]
Hvordan skal genom-information meldes tilbage til den enkelte person? [01:42]
Hvordan skal personlige genom-oplysninger beskyttelse og deles? [00:34]