Branding dk eng

GenomeDenmark > Partnere

GenomeDenmarks partnere

Konsortiet bag platformen

Konsortiet bag GenomeDenmark består af 4 danske universiteter (KU, AU, DTU og AAU), 2 hospitaler (Herlev og Vendsyssel) og 2 private firmaer (Bavarian Nordic og BGI-Europe).
    Universiteterne og hospitalerne bidrager primært med adgang til biobanker, anvendelse og udvikling af prøveforberedende metoder og bioinformatiske redskaber, samt translation af resultater til klinisk relevante kontekster. Firmaerne bidrager hhv. med adgang til deres teknologier foruden know-how omkring videre udvikling og markedsmodning af teknologier og resultater.
Partnerinformation

Forskere tilknyttet GenomeDenmark

Partnernes videnskabeligt hovedansvarlige kan ses via linket nedenfor. Foruden denne kreds af personer, arbejder omkring 50 studerende, post docs, lektorer og personer med særlig teknisk ekspertise under platformen.
Forskere tilknyttet GenomeDenmark

Kommerciel anvendelse af platformens resultater

Et vigtigt formål for InnovationsFonden’s højteknologiske platforme er at styrke dansk erhvervslivs muligheder for at skabe vækst på sigt. Dette kan fx ske via vidensoverførsel, eller licensiering af kommercielle rettigheder, fra offentlige partnere til de deltagende firmaer. Via linket nedenfor findes mere info – også om nogle af de iboende etiske problemstillinger som offentlig-privat samarbejde medfører.
Kommerciel anvendelse af platformens resultater

Steering Committee
Platformens styregruppe fotograferet udenfor BGI's europæiske hovedkontor på Tagensvej i København.