Branding dk eng

GenomeDenmark > Partnere > Kommercialisering

Kommerciel anvendelse af platformens resultater

I samarbejde mellem private firmaer og offentlige forskningsinstitutioner deles rettigheder til fælles data og fælles opfindelser. Da universiteternes primære rolle er at skabe viden og få denne bragt til anvendelse i samfundet, afhændes kommercielle rettigheder ofte til de deltagende firmaer.
     Fra universiteterne sker forhandling via teknologioverførselskontorer og underlagt Uddannelses- og Forskningsministeriets love og bekendtgørelser. Specielt må der ikke være begrænsninger ift. universitetsforskernes forskningsfrihed eller deres ret til offentliggørelse af bestemte resultater. Desuden må universiteterne kun handle på markedsvilkår.

De deltagende universiteters teknologioverførselsenheder


Københavns Universitet

erhverv.ku.dk

Aarhus Universitet

tto.au.dk/mest-til-virksomheder

Aalborg Universitet

www.aau.dk/samarbejde/virksomheder/udnyt-opfindelser

Danmark Tekniske Universitet

www.dtu.dk/samarbejde/virksomhederEtiske problemer i offentlig-privat samarbejde

Når offentlige forskere indgår i projekter i samarbejde med industrien, vil fremtidig vækst som nævnt ofte afledes gennem private firmaer’s kommercielle udnyttelse af viden fra samarbejdet. Hermed rejses også en række spørgsmål omkring udnyttelse af viden afledt fra materiale, der frivilligt er donoret til offentlig forskning, såvel som hvor de kommercielle rettigheder ender henne. Disse emner er fx behandlet med relevans for GenomeDenmark platformen under linket nedenfor.
Kronik om udnyttelse af biobanker under offentlig-privat samarbejde