Branding dk eng

GenomeDenmark > Forskningsudstyr

Forskningsudstyr

Instrumenter og supercomputere

GenomeDenmark råder over sekventeringskapacitet og flere supercomputere til større sekventerings- og analyseopgaver. Platformen har desuden opbygget stor know-how omkring praktisk analyse såvel som bioinformatiske analysemoduler, der automatisk kan håndtere store datamængder. Inden for detektion af mikroorganismer, er etableret en række meget følsomme metoder til oprensning af spor fra selv ukendte mikroorganismer (virus, bakterier og svampe).
Mere om instrumenter og supercomputere
Adgang til platformen

Adgang til GenomeDenmarks instrumenter og supercomputere sker via samarbejde med platformens partnere.
Kontakt til GenomeDenmark koordinator
Videnskabelige kontakter