Branding dk eng

GenomeDenmark > Forskningsudstyr > Instrumenter og supercomputere

Instrumenter og supercomputere

Aarhus Universitet

GenomeDenmark High Performance computer-klyngen på Aarhus Universitet har 150 noder forbundne med 10GigE/Infiniband. Hver node har 2 CPUer med 8 kerner og enten 64GB, 128GB eller 1TB ram. Hele computer-klyngen har totalt mere end 2500 kerner og 605TB lager.
genome.au.dk

Danmarks Tekniske Universitet

GenomeDenmark High Performance computer-klyngen på Danmark Tekniske Universitet ligger på Center for Biologisk Sekvens Analyse og består af 768 kerner med fælles hukommelse konfigureret med fra 2 til 8 TB RAM, foruden 512 kerner i en separat klynge, hvor hver node har 8-32 GB RAM. Det samlede hukommelseslager for centeret er over 0.75 PB og forbundet via 10Gbit/s LAN.
www.cbs.dtu.dk

BGI-Europe

I BGI-Europe’s hovedkvarter I København står 10 Illumina HiSeq 2000 til rådighed for GenomeDenmark og langt større kapacitet kan tilgåes via resten af BGI-koncernen.
www.genomics.cn/en/index

Links

Kort præsentation af supercomputeren og brugen
af sundhedsdata
(engelsk)

Præsentationer af danske forskningsprojekter
der anvender Computerome
(engelsk)

Danish e-Infrastructure Cooperation’s facts
om supercomputeren