Branding dk eng

GenomeDenmark > Vision

GenomeDenmarks vision

Vision

GenomeDenmark’s grundlæggende vision er at etablere danske rammer for stor-skala sekventering og bioinformatik, der tillader:

  1. genomics forskning på højeste internationale niveau, og
  2. øger national koordinering og skaber synergi inden for genomics feltet gennem bredt samarbejde på tværs af faggrænser og sektorer.


Et dansk styrkeområde

Danmark er med fremme inden for genomics feltet - og vi kan udbygge styrker og udnytte disse inden for sundhedsforskning.
     Blandt vores fordele er stærke traditioner inden for Life Sciences området. Der samarbejdes tæt med ledende internationale forskere, herunder med adgang til BGI’s sekventeringsfaciliteter. Danske biobanker og epidemiologisk forskning har høj standard og det danske sundhedssystem inkl. organisering af sundhedsdata er blandt verdens mest udviklede. Den gode organisering giver unikke muligheder for at koble data fra individer med information fra registre og undersøgelser på store befolkningsgrupper. Denne kobling er grundlaget for i fremtiden at kunne udnytte behandlingspotentialet i personlig genomisk information.

Visioner for fremtiden

GenomeDenmark arbejder for at skabe endnu tættere samarbejde mellem natur- og lægevidenskaben, så Danmark i fremtiden kan være blandt de førende lande inden for udviklingen af et sundhedssystem, der udnytter genomisk information til personlig diagnose og individuel behandling. GenomeDenmark har derfor været medvirkende til at starte et initiativ, der arbejder frem imod en koordineret national indsats inden for området inddragende alle relevant parter.
Paradigmeskifte i dansk sundhedsforskning
Behov for vurdering af klinisk nyttevirkning af brugen af WGS

Genomics for patienter

Iflg. de demografske analyser vil sundhedssystemet komme under stigende pres i fremtiden. Ift. fremtidsvisionen ovenfor, er spørgsmålet om genomics realistisk er en del af svaret, når fremtidens sundhedssystem skal designes til at kunne klare udfordringerne.
     Herunder er samlet nogle eksempler på hvordan viden om genetik og genomics kan gøre diagnosticering og behandling bedre eller billigere.
Brug af genomics i sundhedssystemet